Avís legal

Aquest lloc i el domini bernardes.cat pertanyen al Consell Comarcal del Gironès, amb domicili al carrer Riera de Mus, 1-A de Girona (CP – 17003), tel. + 34 972 213 262, fax + 34 972 213 573, correu electrònic info@girones.cat i CIF P6700003D.

Propietat intel•lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, tant els logotips, textos, fotografies, dissenys o altres elements gràfics, així com l’estructura del disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel•lectual protegits per la llei, drets que els usuaris del web han de respectar. Pertanyen al Consell Comarcal del Gironès o a terceres persones amb qui el Consell Comarcal del Gironès n’ha acordat la utilització i comunicació. Configuren i s’han inclòs a aquest lloc amb finalitats d’informació i prestació de serveis. Únicament poden ser utilitzats per a aquestes finalitats i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública, ni qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del Consell Comarcal del Gironès.

El Consell Comarcal del Gironès informa que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies del Consell Comarcal del Gironès, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació del Consell Comarcal del Gironès.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en un finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal del Gironès.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal obtingudes per mitjà d’aquest lloc web són tractades pel Consell Comarcal del Gironès amb la deguda reserva, seguint les indicacions de la normativa sobre aquesta matèria i únicament per a les finalitats que s’indiquen en cada un dels formularis existents a la web. De forma general el Consell Comarcal del Gironès entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran a fitxers del Consell Comarcal del Gironès per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel•lació adreçant-se al Consell Comarcal del Gironès per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades a les adreces del Consell Comarcal del Gironès que figuren a l’inici d’aquesta nota.

Les comunicacions de l’usuari del web que comportin l’enviament de dades de caràcter personal, es faran mitjançant un sistema que garanteixi la confidencialitat de les dades i de la informació. L’usuari pot verificar si s’ha activat aquest sistema per mitjà d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior dreta de la pantalla.

Utilització de cookies

El Consell Comarcal del Gironès informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Podeu obtenir més informació consultant la nostra política de cookies.

Responsabilitats sobre el funcionament del lloc i enllaços

El Consell Comarcal del Gironès no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències,omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del Consell Comarcal del Gironès. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

El Consell Comarcal del Gironès no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h
Dissabtes de 10 a 13h