Curs llengua anglesa - Quart Intermediate (matins)

Horari:

Dimarts i dijous de les 9:30 a 11:00h


Durada:

Fins al 30 de juny de 2021


Preu:

170 €

Consolidar i augmentar el vocabulari, arendre a incorporar phrasal verbs i frases fetes a l'anglès parlat. Estudiar formes més aançades del verb en passiva i condicional. Mantenir converses més llargues. Escoltar i entendre notícies. comprendre textos més avançats. Escriure contes, cartes, informes i articles. Repassar tota la gramàtica apresa fins el moment. Possibilitat de fer examen PET.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h
Dissabtes de 10 a 13h