Curs de conversa i listening en anglès (matins)

Horari:

Dimarts i dijous de les 11:00 a les 12:30h


Durada:

Fins al 30 de juny de 2021


Preu:

170 €

Aquest curs té com a objectiu mantenir la fluïdesa de l’ idioma en el moment en què hi ha una base gramatical ja adquirida en els quatre cursos previs. A través de temes d’actualitat, mitjançant la lectura de diaris, revistes o de la televisió, es mantindran debats i s’introduirà vocabulari específic.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h

Dissabte
De les 10h a les 13h
De les 16 h a les 20h