Curs llengua francesa - Primer

Horari:

Dilluns i dimecres de les 18:30h a 20:00h.


Durada:

Fins al 30 de juny de 2021


Preu:

170 €

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin establir un primer contacte amb la llengua francesa. Els objectius principals passen per desenvolupar l’idioma a nivell de parla, lectura i escriptura senzilla. Es pretén poder conversar sobre temes quotidians i assolir les estructures gramaticals i dels principals temps verbals.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h

Dissabte
De les 10h a les 13h
De les 16 h a les 20h