Curs llengua francesa - Conversation

Horari:

Dimarts i dijous de les 18:30h a 20:00h.


Durada:

Fins al 30 de juny de 2021


Preu:

170 €

Els alumnes consolidaran tot el que han après prèviament mitjançant la lectura i redacció de textos complexos i cartes formals, així com el desenvolupament de la fluïdesa oral en temes més específics i d’interès. Amb aquest nivell l’alumne pot aconseguir un certificat oficial.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h

Dissabte
De les 10h a les 13h
De les 16 h a les 20h