Curs llengua francesa - Segon

Horari:

Dimarts i dijous de les 20:00 a les 21:30h


Durada:

Fins al 30 de juny de 2021


Preu:

170 €

El segon curs aprofundeix en el vocabulari, sobretot, dels temes de la vida quotidiana. Es comencen a introduir nous temps verbals i estructures gramaticals, i es treballa el desenvolupament de la fluïdesa oral. Es pretén poder parlar sobre assumptes més concrets, com ara la feina, els mitjans de comunicació o les vacances.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h

Dissabte
De les 10h a les 13h
De les 16 h a les 20h