Curs llengua russa (Online)

Horari:

Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30h.


Durada:

Fins al 30 de juny de 2021


Preu:

100€

Aquests cursos van dirigits a totes aquelles persones que vulguin establir un primer contacte amb la llengua francesa, alemanya, italiana o francesa. Els objectius principals passen per desenvolupar l'idioma a nivell de conversar sobre temes quotidians i assolir les estructures gramaticals i dels principals temps verbals.


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h

Dissabte
De les 10h a les 13h
De les 16 h a les 20h