Francès

Horari:

Grups


Durada:

Octubre a juny


Preu:

170€

Primer
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin establir un primer contacte amb la llengua francesa. Els objectius principals passen per desenvolupar l’idioma a nivell de parla, lecura i escriptura senzilla. Es pretén poder conversar sobre temes quotidians i assolir les estructures gramaticals i dels principals temps verbals.

Dilluns i dimecres de 19 a 20:30h. Inici 1 d’octubre

Durada del curs: d’octubre a juny

Preu: 170 € (no inclou material)Segon

El segon curs aprofundeix en el vocabulari, sobretot, dels temes de la vida quotidiana. Es comencen a introduir nous temps verbals i estructures gramaticals, i es treballa el desenvolupament de la fluïdesa oral. Es pretén poder parlar sobre assumptes concrets, com ara la feina, els mitjans de comunicació o les vacances.

Dimarts i dijous de 20:30h a 22h. Inici 2 d’octubre

Durada del curs: d’octubre a juny

Preu: 170 € (no inclou material)

Tercer

El tercer curs incideix en l’especialització de la llengua francesa mentre s’introdueixen noves estructures gramaticals que enriqueixin l’expressió a tots els nivells. S’aprofundeix en l’escriptura de cartes informals i es pretén mantenir una conversa fluïda on es pugui expressar l’opinió de formes diferents.

Dilluns i dimecres de 20:30h a 22h. Inici 1 d’octubre

Durada del curs: d’octubre a juny

Preu: 170 € (no inclou material)

Quart

Els alumnes consolidaran tot el que han après prèviament mitjançant la lectura i redacció de textos complexos i cartes formals, així com el desenvolupament de la fluïdesa oral en temes més específics i d’interès. Amb aquest nivell l’alumne pot aconseguir un certificat oficial.

Dimarts i dijous de 19h a 22h. Inici 2 d’octubre

Durada del curs: d’octubre a juny

Preu: 170 € (no inclou material)


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h
Dissabtes de 10 a 13h