bernardes

Les Bernardes, la Casa de Cultura del Gironès, és un espai d’art, formació, divulgació i coneixement en el marc del pensament contemporani.

L’edifici es caracteritza pels diferents usos que ha rebut al llarg de la seva història. Fins arribar la Guerra Civil espanyola, va ser la casa pairal de la família Vilaseca -Tarrés, aquests en van haver de fugir i anar-se a refugiar i durant els tres anys següents es va convertir en la Casa de la Vila. En arribar l’any 39, van veure-hi una bona oportunitat les tropes de Franco, les quals si van instal·lar i en van fer la seva base durant un bon temps.

Qui en va seguir fent ús de la casa, va ser el Dr. Fontanet, el qual va situar-hi el seu dispensari fins aproximadament el 1944 quan ja per últim va ser comprat pel bisbat. La comunitat és traslladada allà, i es converteix en un convent de monges de clausura, Les Bernardes i allà romandran fins l’any 1979, coincidint amb l’expansió de la vila, decideixen marxar per falta de tranquil·litat. És en aquest moment quan la diputació compra la casa i amb un parell d’anys, la casa ja està adequada com a centre cultural. La inauguració no serà fins al cap d’una anys aproximadament el juliol de 1983.

Les Bernardes aposta per la qualitat i l’obertura artística sense renunciar a la proximitat. El 2016 va arrencar amb una mostra fotogràfica amb obres d’Edward Weston, Cartier Bresson o Robert Capa, entre d’altres.

MILLORAR LA CASA

Les Bernardes ha renovat els seus sistemes de seguretat adaptant-los a les màximes exigències actuals, començant pels mecanismes de videovigilància i acabant pels diferents dispositius destinats a afrontar qualsevol situació d’emergència. Així mateix, ha optimitzat aspectes tècnics bàsics dels espais expositius com ara la il·luminació o l’adaptabilitat dels murs. El fet de comptar amb un equip de muntatge propi incideix favorablement en la possibilitat de singularitzar les pròpies produccions.

IMATGE

La imatge renovada de Les Bernardes es materialitza en el disseny del seu web. Amb tot, l’aposta per mantenir una línia editorial pròpia es consolida a través dels catàlegs i dels diferents materials gràfics que sempre són de producció pròpia. Sigui com sigui, la cura de la imatge no tindria sentit sense una voluntat clara d’obertura: la col·laboració amb centres internacionals com ara RADART (Itàlia) fan que la xarxa de diferents produccions locals esdevingui, finalment, un teixit internacional que, entre molts altres objectius, vol incidir en la necessitat de fer visible l’Europa de les regions més enllà del model rígid i estantís dels estats plurinacionals.

ESPAIS OBERTS

L’actual projecte de La Casa de Cultura Les Bernardes s’afirma en la intenció de retornar a aquest històric equipament la centralitat i la importància que va tenir en els seus inicis l’any 1983 (durant la primera dècada d’existència, van arribar a exposar-hi personalitats com Salvador Dalí, Josep Pla o Modest Cuixart, entre altres). Un començament brillant a nivell expositiu però condicionat, en tot cas, per la inexistència de centres culturals als municipis (amb l’única excepció de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona). Precisament va ser la manca de centres cívics i d’espais polivalents allò que va empènyer Les Bernardes a assumir aquesta tasca amb un èxit important: avui per avui, els cursos organitzats per la Casa compten amb uns quatre cents alumnes. Per això, ens agrada parlar d’«espais oberts» més que no pas de «sales d’exposició»: la transversalitat de les mostres i de les iniciatives que hi tenen cabuda ens impedeixen definir Les Bernardes en un sentit unívoc. El tòpic de la «polivalència», en el nostre cas, deixa de ser-ho. Com a excepció, s’han consolidat dos espais únics a les comarques gironines: Bernardes Photo i 29 m2. En relació al primer —i a banda del nivell dels autors escollits—, el més destacable és que es tracta de l’únic espai dedicat exclusivament a la fotografia de la província de Girona.

La seva ambiciosa periodicitat bimensual fa que hi tingui cabuda un gran nombre de professionals i amateurs que, en cas contrari, resultarien pràcticament invisibles. En relació a l’Espai 29 m2, s’insisteix en la seva condició de «lloc» propici al recolliment introspectiu on el contacte amb l’obra i l’audiovisual s’esdevé en unes condicions difícils d’imaginar avui dia.

LABORATORI CREATIU

La creació d’un Laboratori d’art i pensament vindria a ser el pal de paller del projecte de renovació continuada de Les Bernardes. A grans trets, i sense contradir el què fins ara hem estat desglossant, el LAB BERNARDES  basa el seu posicionament en relació a les pràctiques artístiques contemporànies en un seguit de coordenades essencialment sociològiques —cultura, ciència, economia, relacions socials, tecnologia, etc.— necessàries per entendre el context on l’art d’avui dia es produeix. Es tracta d’una postura sociològica que, degut en gran mesura a les característiques demogràfiques de la població del Gironès —diversa com poques— fomenta els treballs d’anàlisi social o antropològic per sobre de la producció d’objectes o la simple il·lustració de realitats, per altra banda, sobradament  conegudes.

Tot plegat podria ser paper mullat si no fos per la col·laboració activa amb les Facultats d’Arquitectura i de Medicina de la Universitat de Girona: els alumnes troben a la Casa de Cultura un espai on reflexionar i fer visibles projectes pràctics que, en cas contrari, mai sortirien de l’àmbit acadèmic.

EQUIP

Direcció: Robert Fàbregas

Administració: Montse Serrano David Blanco

Consergeria: Meritxell Sánchez 

Muntatge i manteniment: Germà Angelats

Comissaris: Pilar Parcerisas, Glòria Bosch, Susanna Portell, Pep Admetlla, Laura Cornejo i Pere Parramon
Comunicació: La Factoria
Fotografia: Martí Artalejo
Vídeo: Plei Audiovisuals


C/ Major, 172
17190 Salt
Tel: 972 23 46 95
bernardes@girones.cat

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres
De les 9h a les 13h
De les 16 h a les 22h
Dissabtes de 10 a 13h