Les Bernardes

El nou catàleg de les Activitats

GENER-JUNY 2022

La Casa de Cultura Les Bernardes engega nou curs amb il·lusió, energia i noves activitats.

Totes i cadascunes de les activitats que podeu veure en el llibret permeten posar el granet de sorra per contribuir a fer més dinàmica la Casa de Cultura Les Bernardes, per tal d’esdevenir un referent cultural i actiu de la comarca.

Cultura, educació, art, formació… La Casa de Cultura Les Bernardes combina aquests elements a la perfecció a partir de propostes consolidades i noves activitats.

Trobareu tota la informació de les activitats de Les Bernardes a la nostra web així com a les diferents xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Vimeo i Youtube). 

Cursos Les Bernardes 2022

CALENDARI

Inici del curs 2022:

S’inicien el 29 de gener de 2022 i finalitzaran el 23 de juny.

Vacances de Setmana Santa:

Del 14 al 18 d’abril de 2022 (amdós inclosos).

NORMES D'ÚS

Si es causa baixa d’algun curs, cal notificar-ho a Secretaria, abans que comenci el trimestre següent. La Direcció de Les Bernardes es reserva el dret de variar les activitats si causes imprevistes així ho aconsellessin.

INFORMACIÓ DELS CURSOS

Podeu recollir l’imprès de matrícula a Les Bernardes o DESCARREGAR-LO a partir del dia 17 de gener. Trobareu el document d’inscripció com a fitxer adjunt al seu curs corresponent.

  • Cal omplir l’imprès i ingressar l’import a “La Caixa”.
  • Un cop pagades les taxes, s’ha de portar l’imprès i el justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1 del matí i de 5 a 9 de la tarda.
  • Si per qualsevol causa el curs no es realitzés es retornarà el total  import de les taxes.
  • Només es retornarà l’import abonat amb les corresponents justificacions durant els primers 15 dies del mes de febrer.
  • La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s’ha inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Actualment no hi ha cursos disponibles.