Les Bernardes

Les Bernardes Programació Tardor 2021

El nou catàleg de les Activitats

TARDOR 2021

La Casa de Cultura Les Bernardes engega nou curs amb il·lusió, energia i noves activitats.

Us podreu descarregar el PDF de la inscripció als cursos a partir del dia 1 de setembre.

Totes i cadascunes de les activitats que podeu veure en el llibret permeten posar el granet de sorra per contribuir a fer més dinàmica la Casa de Cultura Les Bernardes, per tal d’esdevenir un referent cultural i actiu de la comarca.

Cultura, educació, art, formació… La Casa de Cultura Les Bernardes combina aquests elements a la perfecció a partir de propostes consolidades i noves activitats.

CALENDARI

Inici del curs 2021-2022:
Començaran el 4 d’octubre de 2021 i finalitzaran el 22 de desembre de 2022.

Vacances de Nadal:   

Del 24 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos).

Vacances de Setmana Santa:
Del 14 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)

NORMES D'ÚS

Si es causa baixa d’algun curs, cal notificar-ho a Secretaria, abans que comenci el trimestre següent. La Direcció de Les Bernardes es reserva el dret de variar les activitats si causes imprevistes així ho aconsellessin.

INFORMACIÓ DELS CURSOS

Podeu recollir l’imprès de matrícula a Les Bernardes o DESCARREGAR-LO a partir del dia 1 de setembre. Trobareu el document d’inscripció com a fitxer adjunt al seu curs corresponent.

  • Cal omplir l’imprès i ingressar l’import a “La Caixa”.
  • Un cop pagades les taxes, s’ha de portar l’imprès i el justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 9 a 1 del matí i de 5 a 9 de la tarda.
  • Si per qualsevol causa el curs no es realitzés es retornarà el total  import de les taxes.
  • Només es retornarà l’import abonat amb les corresponents justificacions durant els primers 15 dies del mes d’octubre.
  • La matrícula tan sols és vàlida pel curs al qual s’ha inscrit. En cap cas es podrà canviar de curs.

Nota: Els cursos que es paguen per trimestres s’abonaran per domiciliació bancària al gener i a l’abril.