Les Bernardes

Horari:

Dimarts i dijous de les 9:30 a 11:00h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Consolidar i augmentar el vocabulari, arendre a incorporar phrasal verbs i frases fetes a l’anglès parlat. Estudiar formes més aançades del verb en passiva i condicional. Mantenir converses més llargues. Escoltar i entendre notícies. comprendre textos més avançats. Escriure contes, cartes, informes i articles. Repassar tota la gramàtica apresa fins el moment. Possibilitat de fer examen PET.

COMPARTIR: