Les Bernardes

Horari:

Dilluns i dimecres de les 19:00h a les 20:30h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Aquest curs té com a objectiu mantenir la fluïdesa de l’ idioma en el moment en què hi ha una base gramatical ja adquirida en els quatre cursos previs. A través de temes d’actualitat, mitjançant la lectura de diaris, revistes o de la televisió, es mantindran debats i s’introduirà vocabulari específic.
COMPARTIR: