Les Bernardes

Horari:

Dimarts i dijous de les 11:00 a les 12:30h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Aquest curs té com a objectiu mantenir la fluïdesa de l’ idioma en el moment en què hi ha una base gramatical ja adquirida en els quatre cursos previs. A través de temes d’actualitat, mitjançant la lectura de diaris, revistes o de la televisió, es mantindran debats i s’introduirà vocabulari específic.

COMPARTIR: