Les Bernardes

Horari:

Dimarts i Dijous de 9:30h a les 11:00h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Aprendre l’alfabet, els números i els verbs bàsics i adquirir una base de vocabulari. Aprendre a expressar-se en present i passat i entendre textos bàsics. És un anglès funcional per comunicar-se en situacions específiques: un hotel, un restaurant… També es demana un anglès escrit elemental per fer cartes, correus electrònics i postals.

COMPARTIR: