Les Bernardes

Horari:

Dimarts i dijous de les 18:30h a les 20:00h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Repàs total de la gramàtica vista fins ara. Millorar vocabulari incorporant encara més verbs frasals i frases fetes. Consolidar l’anglès escrit, sobretot cartes formals i informals. Fer servir l’anglès a la feina. Més èmfasi de l’anglès oral.

COMPARTIR: