Les Bernardes

Horari:

Dilluns i dimecres de 18:30h a les 20:00h.

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Aprendre l’alfabet, els números i els verbs bàsics i adquirir una base de vocabulari. Aprendre a expressar-se en present i passat i entendre textos bàsics. És un anglès funcional per comunicar-se en situacions específiques: un hotel, un restaurant… També es demana un anglès un anglès escrit elemental per escriure cartes, correus electrònics…

COMPARTIR: