Les Bernardes

Horari:

Dilluns i Dimecres de les 20:00h a les 21:30h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Consolidar i augmentar el vocabulari, arendre a incorporar phrasal verbs i frases fetes a l’anglès parlat. Estudiar formes més aançades del verb en passiva i condicional. Mantenir converses més llargues. Escoltar i entendre notícies. comprendre textos més avançats. Escriure contes, cartes, informes i articles. Repassar tota la gramàtica apresa fins el moment. Possibilitat de fer examen PET.

COMPARTIR: