Les Bernardes

Horari:

Dimarts i dijous de les 18:30h a 20:00h.

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

Els alumnes consolidaran tot el que han après prèviament mitjançant la lectura i redacció de textos complexos i cartes formals, així com el desenvolupament de la fluïdesa oral en temes més específics i d’interès. Amb aquest nivell l’alumne pot aconseguir un certificat oficial.

COMPARTIR: