Les Bernardes

Horari:

Dimarts i dijous de les 20:00 a les 21:30h

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

170 €

El segon curs aprofundeix en el vocabulari, sobretot, dels temes de la vida quotidiana. Es comencen a introduir nous temps verbals i estructures gramaticals, i es treballa el desenvolupament de la fluïdesa oral. Es pretén poder parlar sobre assumptes més concrets, com ara la feina, els mitjans de comunicació o les vacances.

COMPARTIR: