Les Bernardes

Horari:

Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30h.

Durada:

Fins al 30 de juny de 2021

Preu:

100€

Aquests cursos van dirigits a totes aquelles persones que vulguin establir un primer contacte amb la llengua francesa, alemanya, italiana o francesa. Els objectius principals passen per desenvolupar l’idioma a nivell de conversar sobre temes quotidians i assolir les estructures gramaticals i dels principals temps verbals.

COMPARTIR: