Les Bernardes

Horari:

Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:00h.

Durada:

Octubre a Juny

Preu:

100 €

Aquests cursos van dirigits a totes aquelles persones que vulguin establir un primer contacte amb la llengua francesa, alemanya, italiana o francesa. Els objectius principals passen per desenvolupar l’idioma a nivell de conversar sobre temes quotidians i assolir les estructures gramaticals i dels principals temps verbals.

COMPARTIR: